Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 167-МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: заличаване регистрация на политическа партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Централната избирателна комисия със свое Решение № 95-МИ от 8 август 2011 г.  е регистрирала политическа партия  „СОЦИАЛИСТИ-ЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

С писмо изх. № 92-00-727/10.08.2011 г. и протокол от 10.08.2011 г.  на ГД "ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 28-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 89, ал. 3 ,т. 1 от Изборния кодекс.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 7289 избиратели, и допълнително представения списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 89 избиратели, подкрепящи регистрацията на  „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ", не отговаря на условията на закона, видно от представения протокол на ГД "ГРАО". Броят на установените коректни записи е 5530, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква "м" от Решение № 24-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. извършена  с  Решение № 95-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 54 от 8 август 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 21:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол