Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1673-ПВР/МИ
София, 27.02.2012

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, назначена с Решение № 237-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложениес вх. № ОИК-847 от 27.02.2012 г. от Стоян Колев Вълчев - председател на ПП „ГЕРБ" за община Братя Даскалови, за попълване състава на ОИК - Братя Даскалови, като на мястото на Димитър Иванов Славов - назначен за председател на ОИК, да бъде назначен Росен Василев Иванов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Росен Василев Иванов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Росен Василев Иванов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.02.2012 в 21:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол