Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1674-ПВР/МИ
София, 27.02.2012

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Белослав, област Варна, назначена с Решение № 231-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-831/22.02.2012 г. от Общинската ръководство на ПП „Движение за права и свободи" - Белослав, за промени в ОИК - Белослав, област Варна. Предлага се на мястото на Жанели Михайлова Миланова - член на ОИК - Белослав, да бъде назначена Февзия Мустафова Хасанова. Към предложението са приложени: уведомление от Жанели Михайлова Миланова за освобождаването й като член на ОИК - Белослав; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Февзия Мустафова Хасанова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белослав, област Варна, Жанели Михайлова Миланова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белослав, област Варна, Февзия Мустафова Хасанова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.02.2012 в 16:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол