Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1676-ПВР/МИ
София, 01.03.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен, назначена с Решение № 274-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е искане с вх. № ОИК-849/29.02.2012 г. от Катя Недкова Герговска - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Кнежа, област Плевен. Предлага се на мястото на Ивка Василева Трънска - член на ОИК - Кнежа, да бъде назначена Виолина Георгиева Янкинска. Към предложението са приложени: заявление от Ивка Василева Трънска за освобождаването й като член на ОИК - Кнежа; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Виолина Георгиева Янкинска; 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кнежа, област Плевен, Ивка Василева Трънска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кнежа, област Плевен, Виолина Георгиева Янкинска, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.03.2012 в 21:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол