Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1677-ПВР/МИ
София, 01.03.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велинград, област Пазарджик, назначена с Решение № 413-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-848/28.02.2012 г. от Ангел Даскалов - председател на ПП „ГЕРБ" - Велинград, за промени в ОИК - Велинград, област Пазарджик. Предлага се на мястото на Александра Яворова Добрева - член на ОИК - Велинград, да бъде назначена Ирина Велкова Поибренска. Към предложението са приложени: молба от Александра Яворова Добрева за освобождаването й поради заминаване на работа в Англия; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Ирина Велкова Поибренска.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Александра Яворова Добрева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Ирина Велкова Поибренска, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.03.2012 в 21:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол