Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1679-МИ
София, 05.03.2012

ОТНОСНО: образците на изборните книжа при произвеждане на частични избори за кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 280 и чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на частични избори за кметове се използват образците на изборни книжа, утвърдени с: Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обнародвани в ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), и образците на изборни книжа, утвърдени с т. 1 от Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г. на Централната избирателна комисия (обнародвани в ДВ, бр. 14 от 17.02.2012 г.), с изключение на приложения № 16а и 20а.

2. Утвърждава образци на изборни книжа с № 16б и 20б, неразделна част от настоящото решение.

3. Вместо посочените в изборните книжа срокове в приложения № 1 избирателен списък част І (за обявяване); избирателен списък част І (за публикуване); приложения № 16, 20, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 40, 41 и 47 се прилагат сроковете, предвидени в чл. 280 от ИК и конкретизирани в хронограмата за съответния избор.

Решението и утвърдените с т. 2 изборни книжа се обнародват в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.03.2012 в 20:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол