Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1680-МИ
София, 05.03.2012

ОТНОСНО: изменение на Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г., изменено с Решение № 1018-ПВР/МИ от 1 октомври 2011 г. и Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г. на ЦИК за условията и реда за участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в новите и частичните избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т.1 - 3 и т. 26 във връзка с чл. 20, ал. 7, чл. 33, ал. 1, т. 19 и т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 9, чл. 101, чл. 102, чл. 133, ал. 1, чл. 192, ал. 2, чл. 193, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 280, чл. 281, чл. 284, § 1, т. 13,  § 1, т.18 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В раздел ІІ „Наблюдатели" точка 13 се изменя, както следва:

„13. За новите и частичните избори документите се подават не по-късно от три дни преди изборния ден, съгласно утвърдената за съответния избор хронограма, в канцеларията на ЦИК в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I" № 1, всеки работен ден от 10,00 до 17,00 ч.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.03.2012 в 20:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол