Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1687-МИ
София, 08.03.2012

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21, чл. 137, 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. на ЦИК, със следните изменения:

1.1. в т. 3 на решението началото на изречение първо се изменя така: „До 7 дни преди изборния ден агенциите, които ще извършват социологически проучвания в съответния изборен ден при произвеждане на частични и нови избори следва да представят в ЦИК:";

1.2. точка 3, буква „б" на решението се изменя така: „удостоверение за актуално състояние, издадено след датата на обнародване в „Държавен вестник" на съответния указ на президента на републиката за насрочване на частичен и/или нов избор;

1.3. в т. 3 след текста на буква „д" на решението на нов ред се добавя ново изречение: „Агенциите, получили разрешение от ЦИК за извършване на социологически проучвания в деня на изборите на 23 октомври 2011 г. по реда на т. 3 от Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г., представят в ЦИК само документите по букви „а" и „б";

1.4. в т. 4 от решението думите „18 октомври 2011 г." се заменят с думите „пет дни преди деня на изборите";

1.5. в т. 5 думите „20 октомври 2011 г." се заменят с думите „три дни преди деня на изборите".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.03.2012 в 23:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол