Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1711-МИ/НР
София, 02.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-179 от 28   .08.2015 г. от кмета на община Сухиндол, област Велико Търново, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Сухиндол.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. В консултациите от името на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" са участвали двама упълномощени представители Ивелин Дончев Коджебашев и Руска Цонева Колева, които са направили две предложения за състава на ОИК. Ивелин Дончев Коджебашев е преупълномощен от Николай Станчев Цонев, който е упълномощен от Красимир Каракачанов - представляващ коалицията „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". Същият е представил декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и диплома за висше образование на предложеното лице за член за ОИК. Руска Цонева Колева е представила пълномощно от представляващия коалицията Валери Симеонов, но не е представила декларация чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и диплома на предложения член.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Сухиндол.

Протоколът е подписан от всички представители на участващите в консултациите на парламентарно представените партии и коалиции като към него са приложени писмени мотиви към особено мнение от представителя на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" Руска Цонева Колева. Възраженията й са в смисъл, че не е редно да се отхвърля нейното предложение, тъй като пълномощното й е от г-н Валери Симеонов. Възраженията имат отношения, касаещи отношенията в самата коалиция и не касаят постигнатото съгласие по отношение на състава и ръководството на ОИК, като разпределение между участващите в консултациите парламентарно представени партии и коалиции.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова Басаркова-Бижева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алие Ибрямова Чавдарлиева
СЕКРЕТАР: Калин Георгиев Маречков
ЧЛЕНОВЕ: Максим Евтимов Максимов
Миглена Драгиева Шишкова
Петя Димова Алтънова
Антония Тодорова Анастасова
Сашо Василев Алтънов
Лозана Димитрова Вълева
Маргарита Цанкова Илиева
Петя Викторова Алтънова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2015 в 23:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол