Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1722-МИ/НР
София, 02.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Венец, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-220 от 31   .08.2015 г. от кмета на община Венец, област Шумен, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Венец.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Венец. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Венец, област Шумен, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюрсел Иляз Халил
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгений Денчев Миланов
СЕКРЕТАР: Левент Зекериев Ахмедов
ЧЛЕНОВЕ: Ружди Хакъев Касимов
  Юлиян Асенов Аспарухов
  Инджихан Фадли Хюсеин
  Айсел Мехмедова Ибрахим
  Ахмед Метинов Джамбазов
  Мирем Осман Осман
  Вилдан Галиб Али
  Айтен Ахмедова Мехмедова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2015 в 23:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол