Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1732-МИ/НР
София, 02.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-156 от 28.08.2015 г. от кмета на община Силистра, област Силистра, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Силистра.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Силистра. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елка Русева Петрова
СЕКРЕТАР: Нювит Алишева Хасанова
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Донева Милушева
Гинка Стоянова Катева
Димитър Атанасов Димитров
Милен Иванов Илиев
Десислава Костова Костова
Радослав Георгиев Георгиев
Ванушка Василева Георгиева
Добринка Великова Кирчева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2015 в 23:28 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол