Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1743-МИ/НР
София, 02.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Харманли, област Хасково, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-192 от 28.08.2015 г. от кмета на община Харманли, област Хасково, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Харманли и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Харманли.

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения. На консултациите участвалите партии и коалиции са постигнали съгласие за председател и секретар на ОИК. Възникнал е спор за заместник-председателското място, за което са направени две предложения от: коалиция „БСП лява България" и коалиция „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)". Кметът на общината е изготвил предложение без посочване на лице, което да заеме заместник-председателското място.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 81 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Харманли, област Хасково, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наталия Димитрова Петкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димка Господинова Стаматова
СЕКРЕТАР: Йорданка Трендафилова Христова
ЧЛЕНОВЕ: Росица Колева Дичева
Ваня Въкова Еджиева
Иван Дамянов Иванов
Минка Маринова Костова
Галя Христова Аспарухова
Никола Севов Колев
Желю Добромиров Желев
Станислав Михов Желев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2015 в 23:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол