Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1744-МИ/НР
София, 02.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Минерални бани, област Хасково, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-194 от 28.08.2015 г. от кмета на община Минерални бани, област Хасково, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Минерални бани и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Минерални бани.

Протоколът е без особени мнения и възражения. На консултациите участвалите партии и коалиции не са постигнали съгласие за председател на ОИК. Постъпили са предложения от партия „Движение за права и свободи" и от коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Минерални бани, област Хасково, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наджие Метин Сейдахмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Найдев Янчев
СЕКРЕТАР: Олга Кирилова Ванчева
ЧЛЕНОВЕ: Албена Димитрова Ченголова
Елица Райкова Хърсева
Николай Недялков Христов
Кирил Петров Кирилов
Петко Стоянов Петров
Иванка Илиева Желева
Цветан Иванов Николов
Митко Георгиев Георгиев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2015 в 23:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол