Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1778-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Козлодуй, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-128 от 31.08.2015 г. от кмета на община Козлодуй, област Враца, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Козлодуй.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 20.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй, тъй като между участниците е имало спор за местата на председател и секретар на ОИК. Няма направено предложение и не е обсъждано мястото на заместник-председател на ОИК.

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия.

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Козлодуй, област Враца, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Ангелова Коларова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Йорданова Луканова
СЕКРЕТАР: Мирослав Христов Косев
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Петров Ангелов
Соня Илманова Мошолова
Петър Матеев Кирилов
Светлана Константинова Любенова-Плешоева
Бригита Миланова Веселинова
Милен Методиев Сибинов
Борислава Божидарова Ангелова
Мая Анчева Славчева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 09:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол