Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1779-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Русе, област Русе, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-137 от 27.08.2015 г. от кмета на община Русе, област Русе, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Русе.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Русе, тъй като между участниците има спор за местата на заместник-председател и секретар на ОИК. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Русе, област Русе, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Василев Станчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Севил Веждетова Караманова
Наталия Руменова Маринова
СЕКРЕТАР: Десислава Петрова Дивчева
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Венелинов Димитров
Тодорина Рачева Михайлова
Невяна Стефанова Станчева
Боряна Милкова Рускова
Стефан Димов Бонев
Ибрям Ахмед Гаваз
Александър Николаев Корфонозов
Кинчо Тодоров Камбуров
Елица Георгиева Вълчева-Куманова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 02:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол