Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 178-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Тетевен, област Ловеч, от 29.07.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-114 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Тетевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефан Калинов Стефанов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Бешева Христова

 

СЕКРЕТАР:

Милка Момчилова Консулова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Бранимира Каменова Павлова

 

 

Павлин Димитров Диков

 

 

Марияна Стилянова Вутева

 

 

Татяна Добринова Дичева

 

 

Донка Цочева Цачева

 

 

Дияна Иванова Лалева

 

 

Людмил Красинов Павлов

 

 

Димитър Петков Димитров

 

 

Владимир Георгиев Димитров

 

 

Игнат Илиев Игнатовски

 

 

Валентина Маринова Василева

 

 

Детелина Руменова Маринова

 

 

Диляна Илиева Генкова

 

 

Динко Делчев Трендафилов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 21:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол