Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 179-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стражица, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Стражица, област Велико Търново, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-89 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Стражица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стражица, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дилян Стефанов Братованов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светлозар Стоянов Кабакчиев

 

СЕКРЕТАР:

Николай Стефанов Ангелов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Светла Илиева Панева

 

 

Ангел Любомиров Димитров

 

 

Юлияна Миткова Джинова

 

 

Стефан Атанасов Атанасов

 

 

Евгения Владимирова Станчева

 

 

Татяна Тошкова Божкова

 

 

Лилия Събчева Маринова

 

 

Иван Георгиев Христов

 

 

Дарина Божкова Венкова

 

 

Пепа Господинова Колева

 

 

Георги Атанасов Гурсов

 

 

Елена Красимирова Николова

 

 

Димитрина Дилова Станчева

 

 

Свилен Нанков Илиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 21:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол