Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1795-ПВР/МИ
София, 23.04.2012

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 509 от 23.04.2012 г. на ЦИК от началника на РУ „Полиция" - Сливница, за разрешаване разпечатването на помещението при ОИК - Драгоман, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с образувани преписки с № 891/2012 г. на РУП - Сливница, № 300/2012 г. на РП - Сливница, № 1146/2012 г. на РУП - Сливница, № 307/2012 г. на РП - Сливница, № 1147/2012 г на РУП - Сливница., № 306/2012 г. на РП - Сливница, № 1148/2012 г., № 299/2012 г., № 1149/2012 г. на РУП - Сливница, № 296/2012 г., № 1150/2012 г. на РУП - Сливница, № 297/2012 г. по описа на РП - Сливница, относно проверка на данни за лица, гласували повече от веднъж на двата тура на изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Иска се предоставянето на списък на гласувалите в секция № 24 - с. Ялботина, община Драгоман; списък на гласувалите в секция № 2 в гр. Драгоман; списък на гласувалите в секция № 23 - с. Цацаровци, община Драгоман; списък на гласувалите в секция № 3 в гр. Драгоман.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Драгоман, Софийска област.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.

След отваряне на помещението същото задължително да се запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.04.2012 в 19:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол