Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1807-ПВР/МИ
София, 27.04.2012

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 518 от 24.04.2012 г. на ЦИК от ОИК -Столична община, за разрешаване разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с искане от Борислав Николаев Ботев, ЕГН ..., живущ ..., на основание Закона за достъп до обществена информация да му бъде издадено удостоверение дали присъства в забранителния списък на избирателна секция № 24 в ж.к. Илинден в София за изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. и да се удостоверят причините за това. Иска се и предоставяне на справка-извлечение от този избирателен списък.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Столична община, за извършване на констатация в забранителния списък в секция № 24 в изборите за общински съветници и кметове и издаване на удостоверение на Борислав Николаев Ботев с ЕГН ...дали е включен в същия и на какво основание.

Указва на Общинската избирателна комисия да издаде удостоверение на молителя, в което да посочи дали лицето е включено в този списък и основанието за неговото включване.

Указва на ОИК - Столична община, че не следва да издава копие - извадка от забранителния списък на секция № 24 в изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., тъй като в последния се съдържат лични данни и на други физически лица.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.

След отваряне на помещението същото задължително да се запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.04.2012 в 19:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол