Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 181-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Павел баня, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Павел баня, област Стара Загора, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-100 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Павел баня.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Павел баня, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Иванова Паунова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румен Стефанов Минев

 

СЕКРЕТАР:

Ахмед Адем Ибиш

 

ЧЛЕНОВЕ:

Илия Димитров Вандов

 

 

Антоанета Гочева Тенева

 

 

Цанка Неделчева Христова

 

 

Мариана Стойнова Илиева

 

 

Анелия Георгиева Станчева

 

 

Гергана Георгиева Манчева

 

 

Минчо Дечев Минчев

 

 

Славка Стефанова Пъдева

 

 

Иван Стайков Стайков

 

 

Селма Алиева Ходжева

 

 

Сема Месут Бекир

 

 

Петър Иванов Петров

 

 

Мария Лалева Радева

 

 

Петрана Николова Пеева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 21:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол