Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1814-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Завет, област Разград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-253 от 27.08.2015 г. от кмета на община Завет, област Разград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Завет.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524‑МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Завет. Постигнато е съгласие за ръководните места. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи" и от единия представител на коалиция „Патриотичен фронт".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Завет, област Разград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Ботев Ботев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Донка Иванова Минева
СЕКРЕТАР: Нурай Неджет Мехмед
ЧЛЕНОВЕ: Митка Кръстева Славчева
Йорданка Петкова Христова
Кирилка Евгениева Цонева
Хатидже Ахмедова Шевкъева
Филиан Петров Чолаков
Ахтер Билги Абдула
Любен Григоров Димитров
Александър Стефанов Димитров

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 01:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол