Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1816-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-140 от 27.08.2015 г. от кмета на община Пазарджик, област Пазарджик, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Пазарджик.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 21.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

На консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение състава и длъжностите председател на Общинската избирателна комисия в община Пазарджик. Не е постигнато съгласие за длъжността заместник-председател и секретар.

Протоколът е подписан от всички участници, с изключение на представителя на партия „Движение за права и свободи". Последният е депозирал писмено възражение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Герова-Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев
Георги Лазаров Добрев
Виолета Стефанова Ценова
Ивайла Николова Георгиева
Боряна Чавдарова Дунгарова
Стойко Николов Власев
Петър Петров Белчев
Емилия Петрова Лазарова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 01:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол