Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1817-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Панагюрище, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-210 от 28.08.2015 г. от кмета на община Панагюрище, област Пазарджик, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Панагюрище.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

На консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение състава и длъжностите председател и заместник-председател на Общинската избирателна комисия в община Панагюрище. Не е постигнато съгласие за длъжността секретар.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на Политическа партия „ДПС".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Панагюрище, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Димитрова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ана Георгиева Делирадева
СЕКРЕТАР: Яница Константинова Таушанова-Мирева
ЧЛЕНОВЕ: Цветана Ангелова Чупаринова
Делка Стойкова Мангова
Васка Петрова Костуркова
Христо Ботев Стоименов
Елеонора Иванова Григорова-Бозаджиева
Емилия Георгиева Дошкова
Маргаритка Велкова Паланкалиева
Ганка Иванова Георгиева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 01:10 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол