Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1827-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мездра, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-03-159 от 28.08.2015 г. от кмета на община Мездра, област Враца, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Мездра.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Мездра.

На 26.08.2015 г. и коалиция „Реформаторски блок" е представила предложение за секретар или за заместник-председател на ОИК от надлежно упълномощени лица.

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Мездра, област Враца, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Петров Францов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Слави Данов Петрински
СЕКРЕТАР: Георги Тодоров Давидков
ЧЛЕНОВЕ: Таня Цветанова Таушанова
Цветана Иванова Лилова
Диляна Иванова Николова
Ива Миткова Букерешка
Миряна Валериева Василева
Цветелина Игнатова Василева
Гергана Георгиева Иванова
Иван Любомилов Вутов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 01:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол