Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 186-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Горна Малина, Софийска област, заведено в ЦИК с вх. № ОИК-133 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Горна Малина.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Василка Истилиянова Гергова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Михаил Бориславов Михайлов

 

СЕКРЕТАР:

Симона Богданова Костова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пламен Александров Димитров

 

 

Атанаска Цветкова Димитрова

 

 

Даниела Георгиева Стоичкова

 

 

Борислав Василев Александров

 

 

Севделина Панайотова Паунова

 

 

Емил Георгиев Христов

 

 

Пенка Димитрова Банова

 

 

Ирена Георгиева Брильянтщикова

 

 

Райна Сандова Стефанова

 

 

Николай Стоянов Коев

 

 

Веселин Димитров Димитров

 

 

Райна Георгиева Николова

 

 

Таня Цветанова Гергушка

 

 

Венета Генчева Танева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол