Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1874-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-337 от 28.08.2015 г. от областния управител на Софийска област, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Елин Пелин и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите.

Протоколът е подписан от всички участвали в консултациите. Има особено мнение от представителя на коалиция „Патриотичен фронт" от представляващия партия НФСБ, което е приложено към протокола. Особеното мнение е свързано със спор в коалицията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 6 и ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Марков Марков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Димитрова Разпопова
СЕКРЕТАР: Ангелина Атанасова Илиева
ЧЛЕНОВЕ: Сашка Николова Ненова-Николчова
Марияна Димитрова Стоянова-Петрова
Владимир Георгиев Марков
Ганчо Статев Ганев
Теодора Спасова Сапагьорова
Бистра Райкова Кунева-Крумова
Христо Борисов Минков
Милко Маринов Иванов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 05:59 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол