Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1882-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ябланица, област Ловеч, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-163 от 28.08.2015 г. от кмета на община Ябланица, област Ловеч, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Ябланица.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. От представения протокол за проведените консултации е видно, че не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ябланица.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ябланица, област Ловеч, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Лазарова Нинова-Пирдопска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Петров Цочев
СЕКРЕТАР: Ивелина Лазарова Радева
ЧЛЕНОВЕ: Петър Съйков Петров
Миглена Цонкова Иванова
Малина Цанова Росманова
Дарина Найденова Димитрова
Васил Даков Йотов
Венелина Нейкова Иванова
Магдалена Данаилова Вълова
Иванка Иванова Христова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 06:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол