Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1888-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лозница, област Разград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-301 от 29.08.2015 г. от кмета на община Лозница, област Разград, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Лозница и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Лозница: за секретар са постъпили две предложения: партия „Движение за права и свободи" и коалиция „Реформаторски блок".

Протоколът е подписан с особени мнения от представителите на партия „Движение за права и свободи" и коалиция „Реформаторски блок".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Лозница, област Разград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Георгиева Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ботьо Иванов Ботев
СЕКРЕТАР: Галя Димитрова Илиева
ЧЛЕНОВЕ: Туркие Ахмедова Кунгьова
Айше Салиева Уручева
Росица Нанева Нешева
Цветомир Стоянов Савов
Росица Димитрова Капралова
Георги Христов Минков
Сюлбие Ибрахимова Ибрахимова
Ирена Светланова Минкова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 06:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол