Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 190-ЕП
София, 17.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-23-114 от 16.04.2014 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", представлявано от Константина Стефанова Кипрова - председател, и Стоян Мариянов Костов - секретар, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: заверено копие на удостоверение за актуално състояние 28 март 2014 г. по ф.д. № 4100/1991 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Константина Стефанова Кипрова - председател, и Стоян Мариянов Костов - секретар, представляващи сдружението, в полза на 10 (десет) лица - представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.; списъкът е представен и на технически носител

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 10 упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Божидар Йорданов Василев

2.

Константина Стефанова Кипрова

3.

Красимир Георгиев Юруков

4.

Красимир Николов Генчев

5.

Мария Георгиева Ненкова

6.

Петър Димитров Филипов

7.

Пламен Стефанов Панайотов

8.

Румен Петков Пенов

9.

Стоян Евгениев Трайков

10.

Стоян Друмев Митев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.04.2014 в 22:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол