Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1930-МИ
София, 23.07.2012

ОТНОСНО:  жалба от Ирена Венкова Иванова, кандидат за общински съветник от листата на ПП „Ред, законности справедливост” срещу отказ на председателя на ОИК-Белоградчик, за достъп до решение за назначаване на СИК

Постъпила е жалба с вх. № 916 от 22 юли 2012 г. на ЦИК, от Ирена Венкова Иванова, кандидат за общински съветник от листата на ПП „Ред, законност и справедливост", регистрирана с Решение № 211/19.06.2012 г. на ОИК-Белоградчик, против отказ на председателя на ОИК за достъп до решение за назначаване на СИК при произвеждане на новия избор за общински съветници на 22 юли 2012 г.
Към жалбата е приложено копие от удостоверение за регистриран кандидат за общински съветник № 65/19.06.2012 г. на ОИК-Белоградчик.
В жалбата се твърди, че на 21.07.2012 г. в 20 ч. председателят на ОИК-Белоградчик, е отказал достъп и информация, свързана с правомощия на ОИК, вменени по чл. 33, ал. 1, т. 3 от ИК. Като регистриран кандидат за общински съветник от листата на ПП "Ред, законност и справедливост" за изборите на 22 юли 2012 г. г-жа Иванова е поискала да се информира за назначените СИК в община Белоградчик и по-конкретно относно председателите и заместник-председателите на комисиите. Председателят на ОИК-Белоградчик, е отказал достъп до решението за назначаване на СИК с аргумента, че същото е било обявено три дни на таблото и запознаването с него е трябвало да стане тогава.
В жалбата се твърди, че изявлението и поведението на председателя на ОИК-Белоградчик, изразяващо се в отказ да се осигури достъп до акт на общинската комисия е незаконосъобразен и противоречащ на разпоредбите на изборното законодателство и че съхраняването на решенията на ОИК в архива не означава засекретяването им и ИК не предвижда след изтичане на тридневния срок тяхната публичност да бъде преустановена.
Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да се произнесе по жалбата, като задължи председателя на ОИК-Белоградчик, да осигури достъп до решението, с което са назначени СИК и са утвърдени списъците на резервните членове.
Съгласно чл. 33, ал. 2 от ИК ОИК обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им и се съхраняват в архива на комисията.
Видно от представеното по преписката копие на решение № 220/26.06.2012 г. на ОИК-Белоградчик, за назначаване на СИК в общината за изборите на 22 юли 2012 г. и за утвърждаване резервния състав на членовете на СИК, същото е обявено и поставено на 26.06.2012 г. в 20.45 ч. и е свалено на 02.07.2012 г. в 13 ч., т.е. спазено е изискването на ИК решението да не се сваля по-рано от три дни от поставянето. Решението на ОИК не е обжалвано пред ЦИК и е влязло в сила.
Правата на жалбоподателя, като кандидат за общински съветник не са нарушени. Същият е могъл да се запознае с решението на ОИК за назначаване на СИК в срока, определен съгласно ИК.
Предвид изложеното и основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 916 от 22.07.2012 г. на ЦИК от Ирена Венкова Иванова, кандидат за общински съветник от листата на ПП „Ред, законност и справедливост", срещу отказ на председателя на ОИК-Белоградчик, за достъп до решение за назначаване на СИК при произвеждане на новия избор за общински съветници на 22 юли 2012 г.

Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.07.2012 в 11:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол