Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 194-ЕП
София, 18.04.2014

ОТНОСНО: жалба срещу Решение № 12-ЕП от 11.04.2014 г. на РИК в Шести район – Врачански

Постъпила е жалба по електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-15-43 от 14.04.2014 г. от група общински съветници Юлиян Симов Ангелов, Нивелин Спасов Найденов, Рубин Георгиев Владимиров, Петър Пасков Владимиров и Георги Тодоров Цветков срещу Решение № 12-ЕП от 11.04.2014 г. на РИК в Шести район - Врачански. Жалбата не е подписана от жалбоподателите.

Централната избирателна комисия уведоми РИК в Шести район - Врачански, чрез председателя й Николай Горнишки, за постъпилата жалба и даде указания незабавно да бъде изпратен оригиналът на жалбата, както и същата да бъде комплектувана. Към 17.04.2014 г. в РИК в Шести район - Врачански, не е постъпил оригиналът на горепосочената жалба.

С вх. № Е-15-53 от 17.04.2014 г., 16,00 ч., е постъпила по електронен път преписка от РИК в Шести район - Врачански, съдържаща:

- заповед № 127 от 02.04.2014 г. на кмета на община Козлодуй;

- решение № 12-ЕП от 11.04.2014 г. на РИК в Шести район - Врачански;

- жалба до ЦИК от Юлиян Симов Ангелов, Нивелин Спасов Найденов, Рубин Георгиев Владимиров, Петър Пасков Владимиров и Георги Тодоров Цветков, получена по електронната поща на РИК в Шести район - Врачански, на 14.04.2014 г. в 14,03 ч., неподписана от жалбоподателите;

- писмо от РИК в Шести район - Врачански, до кмета на с. Бутан с искане за съдействие за връчване на решение на лицата;

- писмо с изх. № ЕП-15-13 от 09.04.2014 г. на ЦИК до РИК в Шести район - Врачански, с което сe изпраща по компетентност жалба от Юлиян Симов Ангелов, Нивелин Спасов Найденов, Рубин Георгиев Владимиров, Петър Пасков Владимиров и Георги Тодоров Цветков, входирана в ЦИК с № ЕП-22-28 от 09.04.2014 г.

На 17.04.2014 г. в 16,46 ч. по електронна поща е получен e-mail от Васил Стоянов до ЦИК с приложена към него жалба от Юлиян Симов Ангелов, Нивелин Спасов Найденов, Рубин Георгиев Владимиров, Петър Пасков Владимиров и Георги Тодоров Цветков, подписана от Юлиян Симов Ангелов и Нивелин Спасов Найденов.

Жалбоподателите твърдят, че решението на РИК е неправомерно и незаконосъобразно, като изказват съображения, че секция № 23 е закрита като местонахождение, с което се възпрепятства възможността на населението да упражни правото си на глас.

На свое заседание на 18 април 2014 г. Централната избирателна комисия разгледа проект за решение по горепосочената жалба, с който се потвърждава решение № 12-ЕП от 11.04.2014 г. на РИК в Шести район - Врачански. Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по жалба от Юлиян Симов Ангелов, Нивелин Спасов Найденов, Рубин Георгиев Владимиров, Петър Пасков Владимиров и Георги Тодоров Цветков срещу Решение № 12-ЕП от 11.04.2014 г. на РИК в Шести район - Врачански.

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.04.2014 в 22:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол