Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1949-ПВР/МИ
София, 23.07.2012

ОТНОСНО:  попълване състава на ОИК – Братя Даскалови, област Стара Загора, назначена с Решение № 237-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-891/18.07.2012 г. от Стоян Колев Вълчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за попълване състава на ОИК и назначаване на Петър Танев Танев за член на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Петър Танев Танев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Петър Танев Танев, ЕГН .....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.07.2012 в 12:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол