Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1991-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

Постъпила е предложение с вх. № МИ-06-201/04.09.2015 г. от Орхан Кошуджу, упълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок" за община Главиница, област Силистра, с искане да бъде освободена като член на ОИК - Главиница, по лични причини Невин Нури Наил. Същата е назначена с Решение № 1668-МИ/НР от 1 септември 2015 г. от квотата на коалиция „Реформаторски блок".

Към преписката са приложени предложение за назначаване като член на ОИК - Главиница на Гюлджан Метин Ниязи, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Гюлджан Метин Ниязи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Главиница, област Силистра, Невин Нури Наил, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Главиница, област Силистра, Гюлджан Метин Ниязи, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол