Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1992-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каолиново, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-144/04.09.2015 г. от Йозай Хюсеин Хюсни - упълномощен представител на партия „ГЕРБ" - община Каолиново, за промяна в състава на ОИК - Каолиново, като на мястото на Айля Ибрям Халил - член на комисията, да бъде назначен като член на ОИК - Каолиново, Исмет Юсниев Исмаилов.

Към предложението са приложени: заявление от Айля Ибрям Халил за отказ да бъде член на ОИК - Каолиново, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Исмет Юсниев Исмаилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Каолиново, област Шумен, Айля Ибрям Халил, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каолиново, област Шумен, Исмет Юсниев Исмаилов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:16 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол