Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1993-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-263 от 08.09.2015 г. от Нако Любомиров Костов - упълномощен представител на партия „АТАКА" за община Петрич, за промяна в състава на ОИК - Петрич, като на мястото на Николай Георгиев Щерев - член на комисията, да бъде назначена Елена Василева Шумарова.

Към предложението са приложени: заявление от Николай Георгиев Щерев за прекратяване на правомощията му като член на ОИК - Петрич, поради неотложни служебни ангажименти за периода септември - октомври 2015 г.; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Елена Василева Шумарова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Николай Георгиев Щерев.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Елена Василева Шумарова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол