Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2019-ПВР/МИ
София, 03.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Роман, област Враца, назначена с Решение № 405-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-899/21.08.2012 г. от Владо Робинзонов Велчев - председател на Общинското ръководство на ПП „ДПС" в община Роман, за промяна в състава на ОИК - Роман. Предлага се на мястото на члена на ОИК Аксиния Валериева Тодорова да бъде назначена Лидия Асенова Велчева. Към предложението са приложени: молба от Аксиния Валериева Тодорова за освобождаването й като член на ОИК - Роман; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Лидия Асенова Велчева; копие на пълномощно от председателя на ПП „ДПС" Ахмед Доган в полза на Борислав Константинов Банчев, копие на пълномощно от Борислав Константинов Банчев в полза на Владо Робинзонов Велчев и решение на Областния съвет на ДПС от 20.08.2012 г. за промяна на упълномощения представител за община Роман.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Роман, област Враца, Аксиния Валериева Тодорова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 1 септември 2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Роман, област Враца, Лидия Асенова Велчева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2012 в 11:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол