Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2026-ПВР/МИ
София, 13.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белослав, област Варна, назначена с Решение № 231-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-908 от 10.09.2012 г. от Недялко Либчев - общински координатор на ПП „ГЕРБ" - гр. Белослав за назначаване на председател на ОИК - Белослав. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Стойчо Кирилов Паетров.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Белослав, област Варна, Стойчо Кирилов Петров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.09.2012 в 21:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол