Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2031-ПВР/МИ
София, 19.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пловдив, област Пловдив, назначена с Решение № 281-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-910 от 17.07.2012 г. от Иван Борисов Тотев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Пловдив-град, за промяна в състава на ОИК - Пловдив, област Пловдив. Предлага се на мястото на Николай Георгиев Чунчуков, Людмил Стоянов Русанов и Женя Петкова Петкова - членове на ОИК, да бъдат назначени за членове на ОИК Елена Владиславова Кинаева, Георги Ангелов Стоилов, Росица Колева Костадинова. Приложени са заявления от Николай Чунчуков, Людмил Русанов и Женя Петкова за освобождаването им като членове на ОИК - Пловдив; декларации по чл. 16,ал. 2 от ИК от Елена Кинаева, Георги Стоилов и Росица Костадинова; копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карта на Елена Кинаева, Георги Стоилов и Росица Костадинова; пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Иван Борисов Тотев

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Николай Георгиев Чунчуков, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Людмил Стоянов Русанов, ЕГН ... , и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Женя Петкова Петкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Елена Владиславова Кинаева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Георги Ангелов Стоилов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Росица Колева Костадинова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2012 в 21:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол