Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2032-ПВР/МИ
София, 19.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област, Шумен, назначена с Решение № 385-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-902 от 27.08.2012 г. от ПП „Движение за права и свободи", подписано от Фераим Керим Сали, за промяна в състава на ОИК - Никола Козлево, област Шумен. Предлага се на мястото на Веселка Спасова Венелинова - секретар на ОИК, да бъде назначен Илхан Ибрям Хюсеин - досегашен член на ОИК, и на мястото на Илхан Ибрям Хюсеин да бъде назначена Гюлтен Ясим Хамид. Към предложението са приложени: заявление от Веселка Спасова Венелинова за освобождаването й като секретар на ОИК - Никола Козлево; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Гюлтен Ясим Мехмед.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Веселка Спасова Венелинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Илхан Ибрям Хюсеин, ЕГН ..., досегашен член..

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Гюлтен Ясим Мехмед, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2012 в 21:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол