Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2033-ПВР/МИ
София, 19.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Божурище, Софийска област, назначена с Решение № 239-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-909 от 14.09.2012 г. от Станимир Жарков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Божурище, за промяна в състава на ОИК - Божурище, Софийска област. Предлага се на мястото на Атанас Георгиев Мусорлиев - председател на ОИК, да бъде назначена Татяна Калоева - досегашен член на ОИК, и на мястото на Татяна Калоева да бъде назначен Валентин Георгиев. Приложена е молба от Атанас Мусорлиев за освобождаването му като председател на ОИК - Божурище.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Божурище, Софийска област, Атанас Георгиев Мусорлиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Божурище, Софийска област, Татяна Василевна Калоева, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Божурище, Софийска област, Валентин Иванов Георгиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2012 в 21:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол