Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2045-ПВР/МИ
София, 01.10.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград, назначена с Решение № 407-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-912 от 26.09.2012 г. от Музаффер Мустан Хамид - председател на ПП „Движение за права и свободи" - Разград, за промяна в състава на ОИК - Разград. Предлага се на мястото на Гюлтен Исмаилова Еминова - член на ОИК - Разград, да бъде назначен предложеният за резервен член на ОИК Сейхан Юсуф Хасан. Към предложението е приложено заявление от Гюлтен Исмаилова Еминова за освобождаването й като член на ОИК - Разград. По преписката за назначаване на ОИК - Разград, са налични декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Сейхан Юсуф Хасан и пълномощно в полза на Музаффер Мустан Хамид.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Разград, област Разград, Гюлтен Исмаилова Еминова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Разград, област Разград, Сейхан Юсуф Хасан, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.10.2012 в 20:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол