Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2069-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кирково, област Кърджали

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-247/09.09.2015 г. от Венелин Емилов Башев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", за промяна в състава на ОИК - Кирково. Предлага се на мястото на Даниела Николаева Арабаджиева - член на комисията, да бъде назначена Антония Сергеева Ангелова.

Към предложението са приложени: заявление от Даниела Николаева Арабаджиева за освобождаването й като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната картана Антония Сергеева Ангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кирково, област Кърджали, Даниела Николаева Арабаджиева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кирково, област Кърджали, Антония Сергеева Ангелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол