Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2069-МИ
София, 29.10.2012

ОТНОСНО: жалба от Петя Николова Раева – народен представител от ПП „ДПС”, срещу решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК – Сатовча

Постъпила е жалба с вх. № 1125 от 15.10.2012 г. на ЦИК от Петя Николова Раева - народен представител от ПП „ДПС", срещу решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча.

Към жалбата са приложени: копие на решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, обявено в 15,00 ч. на същия ден; жалба от Кемал Байрамов Меджитов - председател на Предизборния щаб на ПП „ГЕРБ"; писмени обяснения до председателя на ОИК - Сатовча, от Сюлейман Исметов Касапов, Сейбин Асан Фърговали и Семиха Мехмедова Шукриева.

Жалбоподателката твърди, че решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, е „нищожно и постановено в противоречие на разпоредбите на Изборния кодекс", поради което следва да бъде отменено. Госпожа Раева заявява, че не е извършила нарушение на разпоредбите на чл. 133, ал. 5 от ИК и не е  провеждала агитация в изборния ден. Присъствието й пред секция 021 е било в качеството й на народен представител, който е наблюдавал изборния процес, без да участва в него. В непосредствена близост до нея са били представители на органите на реда.

Централната избирателна комисия се запозна с подадената от Кемал Байрамов Меджитов до ОИК - Сатовча, жалба, извършените от ОИК - Сатовча, действия по установяване твърдените в жалбата факти и обстоятелства и възраженията на жалбоподателката Петя Николова Раева. За изясняване на фактическата обстановка и твърдените в жалбата факти ЦИК изиска от ОИК - Сатовча, протокол № 32 от 14.10.2012 г. от заседание на ОИК - Сатовча, и пълномощно № 14 от 17.08.2012 г. в полза на Кемал Байрамов Меджитов.

От представените допълнителни доказателства - протокола на ОИК - Сатовча, не става ясно как са събрани писмените обяснения на свидетелите и защо същите не са били заведени в деловодството на ОИК. Не е ясно дали е извършена проверка по твърдените в жалбата факти и обстоятелства. След проведен допълнителен разговор с председателя на ОИК - Сатовча, госпожа Яхова, чрез писмо с изх. № 176/25.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, се изясни, че писмените обяснения на тримата свидетели са били приложени към жалбата на Кемал Байрамов Меджитов - председател на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ", заведена под № 138 от 14.10.2012 г. Общинската избирателна комисия - Сатовча, в представените писмени обяснения от 25.10.2012 г. твърди, че е извършила проверка по подадената жалба и е установила факта, че Петя Раева е присъствала „пред изборното помещение и е разговаряла с чакащите да упражнят правото си на глас". От събраните писмени обяснения и от представения протокол от проведеното заседание на ОИК - Сатовча, не е установено дали Петя Раева с присъствието си пред секция № 021 - с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, е извършвала агитация в изборния ден съгласно чл. 133, ал. 5 от Изборния кодекс.

В жалбата си Петя Раева не отрича факта, че е присъствала пред изборното помещение в качеството си на народен представител, но оспорва факта, че е извършвала предизборна агитация.

Изборният кодекс не допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Общинската избирателна комисия - Сатовча, е следвало да събере доказателства, които по недвусмислен начин да потвърждават извършеното от Петя Раева нарушение на нормите на Изборния кодекс. От решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, представената преписка към решението, включваща протоколите за взетото решение и допълнителни писмени обяснения на председателя и секретаря на ОИК - Сатовча, се установява, че ОИК - Сатовча, е събрала информация само относно факта на присъствието на Петя Раева пред секция 021 - с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, което не е нарушение на Изборния кодекс и не представлява предизборна агитация в изборния ден. Присъствието на народен представител пред избирателна секция не е основание за ОИК - Сатовча, да приеме решение, с което да му указва да не извършва предизборна агитация, след като такива действия не са установени от комисията.

В този смисъл Общинската избирателна комисия - Сатовча, не е установила по недвусмислен начин изложеното в диспозитива нарушение на чл. 133, ал. 5 от ИК и че последното е извършено от Петя Раева.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 17 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, като незаконосъобразно и необосновано.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.10.2012 в 20:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол