Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 207-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гърмен, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Гърмен, област Благоевград, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-158 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Гърмен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Гърмен, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иво Николов Зойков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Величка Стоянова Топалова

 

СЕКРЕТАР:

Таня Василева Петканина

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Богданова Цикова

 

 

Таня Георгиева Билюкова

 

 

Катерина Андонова Донкова

 

 

Магдалена Божидарова Караянева

 

 

Катерина Кирилова Адамова

 

 

Даниела Юриева Пидева

 

 

Ана Ангелова Паскова

 

 

Стефан Георгиев Котоков

 

 

Мурад Алиев Пехливанов

 

 

Ибрахим Ибрахим Мазъл

 

 

Адем Рифад Ходжа

 

 

Мартин Христов Бусаров

 

 

Величка Иванова Шарланева

 

 

Димитър Николов Стоянов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол