Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2071-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Белово, област Пазарджик

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-294 от 09.09.2015 г. от ОИК в община Белово, с приложено заявление от Спаска Георгиева Златанова - член на ОИК в община Белово, и предложение от Кузман Атанасов Маринков - упълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок" с предложение на мястото на Спаска Георгиева Златанова да бъде назначена Йорданка Стоянова Кръстева.

Към писмото са приложени: заявление от Спаска Георгиева Златанова да бъде освободена като член на ОИК в община Белово; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Йорданка Стоянова Кръстева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Белово, област Пазарджик, Спаска Георгиева Златанова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Белово, област Пазарджик, Йорданка Стоянова Кръстева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол