Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2076-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Велинград, област Пазарджик

Постъпило е предложение по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-298 от 09.09.2015 г. от Стоянка Паунова Гинчева - председател на ОИК в община Велинград, към което е приложено предложение от Димитър Иванов Гечев - упълномощен представител на партия „ГЕРБ" за община Велинград, за промяна в ОИК - Велинград. Предлага се на мястото на мястото на Стоянка Паунова Гинчева да бъде назначен Иван Тонев Василев от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: предложение от Стоянка Паунова Гинчева да бъдат прекратени пълномощията й като председател на ОИК в община Велинград; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Иван Тонев Василев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Велинград, област Пазарджик, Стоянка Паунова Гинчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Велинград, област Пазарджик, Иван Тонев Василев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол