Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2077-ПВР/МИ
София, 19.11.2012

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 1290 от 13.11.2012 г. и 16.11.2012 г. на ЦИК от ОИК - Габрово, да бъде разрешено разпечатването на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането е направено във връзка с писмо от кмета на община Габрово с изх. № АПИО-07-01-286 от 06.11.2012 г. за достъп до помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите през 2011 г., във връзка с монтаж на пожароизвестителна инсталация в тези помещения - стая № 4 и стая № 6 в приземния етаж на западното крило в административната сграда на община Габрово.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА на ОИК - Габрово, достъп до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., за монтиране на пожароизвестителна инсталация в тези помещения - стая № 4 и стая № 6 в приземния етаж на западното крило в административната сграда на община Габрово.

Достъпът до помещенията да се осъществи в присъствието на поне трима (или повече) членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.

След монтиране на пожароизвестителната инсталация в помещенията същите задължително да се запечатат с хартиена лента и да се подпечатат с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За всяко отваряне на помещенията се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.11.2012 в 21:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол