Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2079-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брацигово, област Пазарджик

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-406/10.09.2015 г. от Тодор Димитров Пройчев - упълномощен представител на коалиция „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)", за промяна в състава на ОИК - Брацигово, като на мястото на Мария Костадинова Чолакова - член на комисията, да бъде назначена Мария Стефанова Караджова от списъка на резервните членове.

Към предложението е приложена декларация от Мария Костадинова Чолакова, че оттегля кандидатурата си като член на ОИК, поради невъзможност да изпълнява задълженията си; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Мария Стефанова Караджова са приложени към преписката по назначаване на ОИК в община Брацигово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Брацигово, област Пазарджик, Мария Костадинова Чолакова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Брацигово, област Пазарджик, Мария Стефанова Караджова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол