Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2083-МИ
София, 27.11.2012

ОТНОСНО: повторна проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от частичните избори за кметове на кметства в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. и балотаж на 25 ноември 2012 г. и в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г.

В резултат на повторната проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от частичните избори за кметове на кметства в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. и балотаж на 25 ноември 2012 г. и в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г. и доклада на групата за контролни проверки на резултатите и връзки с преброителя

 

Р  Е  Ш  И:

 

Приема доклада на работната група на ЦИК, определена с Решение № 1842-МИ от 14 май 2012 г. на ЦИК за резултатите от частичните избори за кметове на кметства в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. и балотаж на 25 ноември 2012 г. и в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г. като:

1. Приема без забележки доклада в частта му за резултатите от проведения частичен избор за кмет на кметство в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. и балотаж на 25 ноември 2012 г.

2. Приема доклада и определя окончателните данни за резултатите от частичния избор за кмет на кметство в с. Радовене, община Роман, област Враца на 18 ноември 2012 г. съгласно данните от секционния избирателен протокол и извършва корекция на очевидна фактическа грешка при въвеждането в базата данни на ОИК - Роман като:

Номерът на секция № 06-32-00-010 да се отрази в приемно-предавателната разписка на мястото на секция № 06-32-00-001.

В секция № 06-32-00-010 в базата данни на ОИК-Роман в т. 6 променя броя на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК  както следва:

било                        -          5 (бр. бюлетини)

става                        -          6  (бр. бюлетини)                                       

3. Задължава ОИК-Роман да актуализира базата данни по чл. 249 от ИК като въведе окончателните данни и се произнесе със свое решение за окончателните резултати от проведения частичен избор за кмет на кметство в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г. и информира ЦИК за предприетите мерки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол