Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2087-ПВР/МИ
София, 29.11.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Плевен, област Плевен, назначена с Решение № 162-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-923 от 29.11.2012 г. от Иван Николов Новкиришки - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Плевен за назначаване на Веселка Йосифова Лилова за член на ОИК - Плевен, на мястото на освободения с Решение № 2080-ПВР/МИ от 23.11.2012 г. на ЦИК член на ОИК Валери Трифонов Начев. Към предложението са приложени: декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, заверено копие от дипломата за завършено висше образование, заверено копие от личната карта на Веселка Йосифова Лилова и копие от пълномощно в полза на Иван Николов Новкиришки.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Плевен, област Плевен, Веселка Йосифова Лилова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.11.2012 в 19:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол